תפריט
כפתור ימני - כרטיסים כפתור אמצעי - ניהול מנוי כפתור אמצעי - חנות
כפתור ימני - כרטיסים כפתור אמצעי - ניהול מנוי כפתור אמצעי - חנות

עו"ד שמעון מזרחי השיב לעתירה לבג"צ בעניין פרס ישראל

יו"ר המועדון, שמעון מזרחי, משיב לעתירה בעניין פרס ישראל: "העתירה הוגשה בידי אוהדי הפועל ירושלים והפועל ת"א בחוסר ניקיון כפיים; העותרים התבססו על ידיעות ממדורי הספורט והרכילות שהוצאו מהקשרן".

10/04/2011
ראשי · חדשות · עו"ד שמעון מזרחי השיב לעתירה לבג"צ בעניין פרס ישראל
עו"ד שמעון מזרחי השיב לעתירה לבג"צ בעניין פרס ישראל

בעתירה שהוגשה נגד שר החינוך וועדת הפרס בעניין הענקת פרס ישראל בתחום הספורט לעו"ד שמעון מזרחי, נטען כי יו"ר ועדת הפרס, טל ברודי הוא "חבר קרוב" של עו"ד מזרחי, ולפיכך היה מצוי בניגוד עניינים לגבי הענקת פרס ישראל לשמעון מזרחי.

היום, (א' 10/4) השיב עו"ד שמעון מזרחי לעתירה, באמצעות ד"ר טל רוטמן, עו"ד ממשרד רן רוטמן ושות'.

עו"ד מזרחי טוען כי העתירה הוגשה בחוסר תום לב ובחוסר ניקיון כפיים, על ידי אוהדי הפועל. העותרים לא גילו לבית המשפט העליון כי אחד העותרים הוא אוהד הפועל ירושלים בכדורסל. כמו כן, לא גילו לבית המשפט כי נתי גרנאי העומד בראש עמותה שהעותרים ביקשו לצרף כעותרת בעתירה, העיד על עצמו בתביעה אחרת שהגיש לבית המשפט שהוא "אוהד נאמן ומסור" של קבוצת הפועל ת"א בכדורסל. בעבר, מר גרנאי נשלח בידי קבוצת הפועל ת"א ובמימונה כדי להגיש תביעה משפטית נגד עירית ת"א וקבוצת הכדורסל של מכבי ת"א בעניין אפליה לכאורה בהענקת זכויות בהיכל נוקיה. לאחר שנדחתה התביעה המשפטית האמורה, מר גרנאי חוייב בהוצאות משפט לטובת מכבי ת"א שאותן לא שילם. מכבי ת"א נאלצה לגבות ממנו את הוצאות המשפט בהליכי הוצאה לפועל. העתירה הוגשה איפוא על רקע יריבות ספורטיבית ואישית בין העותרים לבין קבוצת מכבי ת"א בכדורסל שעו"ד מזרחי הוא יושב הראש שלה.

עוד התברר כי באי כוחם של העותרים הם "מייצגים סדרתיים" בעתירות המוגשות נגד החלטות להעניק את פרס ישראל לאישים שונים וזו עתירתם השלישית כנגד הענקת פרס ישראל בארבע השנים האחרונות. אחד העותרים בעתירה הוא שותפו העסקי של עוה"ד שהגיש את העתירה, עובדה שגם היא לא גולתה לבית המשפט העליון.

לגופו של עניין, טען עו"ד מזרחי כי אינו "חבר אישי" של טל ברודי. כפי שידוע לכל וכפי שמסר מר ברודי מראש למשרד החינוך, בין שני האישים יש קשר ארוך והכרות על רקע מקצועי, ואולם, על פי פסיקת בית המשפט העליון, אין בכך "ניגוד עניינים" פסול בכל האמור להענקת פרס ישראל. טענות העותרים לעניין "החברות הקרובה" בין שני האישים התבססו כל כולם על כתבות במדורי הספורט והרכילות, שנבחנו באופן סלקטיבי ומגמתי, ואשר מהן ביקשו העותרים להסיק את מה שכלל לא כתוב בהן.

בתשובה לעתירה כותב ד"ר רוטמן בשם מזרחי כי התערבות שיפוטית בהענקת פרס ישראל בטענה של "ניגוד עניינים" הינה מצומצמת ביותר עד כדי הענקת "כמעט חסינות" להחלטתה של ועדת הפרס. על העותר להניח תשתית עובדתית ראייתית ראויה ומבוססת לקיומו של ניגוד עניינים הנטען, כאשר קשר מקצועי-אישי המקובל בין שותפים לעשייה מקצועית במהלך הדברים הרגיל, קשר מקצועי מובהק שאינו מתנהל בהווה, הכרות על רקע מקצועי או אישי, ואפילו הכרות אישית קרובה, לא יחשבו כשלעצמם כמעוררים חשש לניגוד עניינים.

"הפגם" הראשון בגינו הוגשה העתירה נוגע לכך שטל ברודי הציע את מועמדותו של עו"ד מזרחי לפרס ישראל, למרות שברודי גם ישב בועדת הפרס. בתשובתו, מצטט מזרחי את תקנון פרס ישראל בו נכתב במפורש שגם לחבר ועדת הפרס, כמו לכל תושב ישראלי אחר, שמורה הזכות להציע מועמדים לפרס ישראל, וכי דינו של מועמד שהוצע בידי אחד מחברי ועדת הפרס כדין כל מועמד אחר.

ה"פגם" השני בגינו הוגשה העתירה הוא ניגוד העניינים הקיים, לפי העותרים, בין טל ברודי ובין עו"ד מזרחי בשל "חברותם הקרובה" של שני האישים. מזרחי מוכיח בתגובתו, כי לא קיים בינו ובין טל ברודי "ניגוד עניינים" כהגדרתו בפסיקת בג"צ. לפי תקנון פרס ישראל ופסיקת בג"צ, בהיעדר קשר משפחתי, קשר כלכלי מובהק, או קשר אישי החורג ממסגרת ההיכרות ושיתוף הפעולה המקצועי בין ברודי לעו"ד מזרחי, אין יסוד לטענת "ניגוד העניינים" ודין העתירה להדחות.

בתשובה מציין עו"ד מזרחי כי אין בינו ובין ברודי שום קשרים כלכליים, קל וחומר, שאין ביניהם קשר כלכלי מובהק. אין גם שום קשרים כלכליים בין מר ברודי לבין קבוצת הכדורסל מכבי תל אביב, לא כל שכן קשר כלכלי מובהק.

לעניין הקשר הכלכלי הקיים כביכול בין ברודי לבין מכבי תל אביב, טענו העותרים שברודי כיהן עד לפני כשנה כדירקטור בשכר במועדון. מזרחי מציין כי דברים אלה אינם אמת. ברודי כיהן כדירקטור במכבי תל אביב משנת 2004 כנציגו של רענן כץ בדירקטוריון מכבי. בשנת 2007 החליט רענן כץ להחליף את נציגיו בדירקטוריון מכבי תל אביב, וכהונתו של ברודי כדירקטור במכבי תל אביב הסתיימה. בניגוד לטענה של העותרים, הכהונה בדירקטוריון מכבי תל אביב נעשתה, לכל אורך השנים, ללא קבלת תמורה כלשהי.

בניגוד לטענת העותרים, ברודי אינו "חבר אישי" של עו"ד מזרחי ואין ביניהם קשר אישי החורג ממסגרת ההיכרות ושיתוף הפעולה המקצועי. בפרט, אין בין שני האישים קשר של חברות קרובה. "התשתית העובדתית" שהציגו העותרים לטענה כי שמעון מזרחי וטל ברודי "חברים אישיים" רעועה ביותר, ומבוססת כל כולה על גזרי עיתונים ממדורי הספורט והרכילות, ציטוט סלקטיבי של גורמים אינטרסנטים ופרשנות מסולפת ומגמתית.

במקום על תשתית ראויה, ייסדו העותרים את עתירתם על גזרי עיתונים, ראיונות רדיו ופרסומים במקומונים. משהתברר כי גם במקורות אלה אין שמץ ראיה לטענה כאילו בין מר ברודי לעו"ד מזרחי מתקיימים "יחסי חברות קרובים", ביקשו העותרים לתמוך את עתירתם בטענות שנשמעו מפי דורון ג'מצ'י (אף לא מפי ברודי עצמו!) בתוכנית הרדיו של אופירה אסייג, שלשיטת העותרים "לא הוכחשו" בתקיפות מספקת על ידי מר ברודי במהלך שידור רדיו; בהמשך, נאחזו העותרים בידיעה יחצנית ממדור הרכילות של העיתון "כלכליסט" כראייה ל"חברות קרובה" בין ברודי למזרחי וביקשו לקרוא לתוך אותה ידיעה רכילותית את מה שכלל לא כתוב בה; ולבסוף – שיתפו העותרים את בג"צ ב"תחושה" הסובייקטיבית וב"התרגשות" שהתעוררו אצלם למקרא דברי ברכה שפורסמו בתקשורת ע"י ברודי וספורטאים בולטים אחרים לרגל יום הולדתו של עו"ד מזרחי, למרות שבאותם דברים מהלל ברודי את תפקודו המקצועי של עו"ד מזרחי בקבוצת מכבי תל אביב, ואינו אומר מילה וחצי מילה, על קשר אישי הקיים, כביכול, בין שני האישים.

לסיכום מציין ד"ר רוטמן כי יישום ההלכות שקבע בג"צ בעבר על עובדות המקרה מלמד כי הקשר המקצועי בין מר ברודי לבין עו"ד מזרחי, שהגיע לשיאו לפני שלושים שנה ויותר, איננו מקים "ניגוד עניינים" מצידו של מר ברודי, בהחלטה להעניק את פרס ישראל לעו"ד מזרחי. הקשר בין שני האישים איננו חוצה את גבול הקשר המקצועי-אישי המקובל בין אנשים השותפים לעשייה מקצועית משותפת במהלך הדברים הרגיל.מכבי פייסבוק מכבי פייסבוק מכבי פייסבוק מכבי אינטסגרם
לוגו מכביסט

מועדון האוהדים של מכבי תל אביב

רק מכביסטים זוכים להטבות מיוחדות, מבצעים, הנחות, מפגשים ואירועים לרשומים בלבד

הצטרפו עכשיו!
סמית
הטבות מכביסט
הצטרפו למועדון מכביסט
זכר
נקבה

תאריך לידה:
על ידי הרישום הנני מצהיר כי אני מעל גיל 18, מאשר את התקנון וקבלת תוכן פרסומי ועדכונים ממועדון הכדורסל מכבי תל אביב
×